×
VBA Inspectie en Advies

Inspectie

Inspectie

VBA Inspectie & Advies wil graag een actieve rol spelen door niet enkel te inspecteren en een afvinkrapportage op te leveren. Wij bieden een heldere rapportage met adviezen welke gebaseerd zijn op calculaties met terugverdientijden, besparingen en CO₂ reductie. Ons doel is dat de rapportage het startdocument wordt van energiebesparende maatregelen en de inspectie meerwaarde krijgt.

 

Wij bieden de volgende keuringen: 

  • EPBD III keuringen: de EPBD is een 5 jaarlijkse gebouw/installatiekeuring indien er meer dan 70 kW nominaal vermogen is opgesteld (rvo.nl/installatiekeuringen);
  • Informatieplicht: Verbruikt uw bedrijf of instelling (Wet milieubeheer-inrichting) per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent)? Dan bent u op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder (rvo.nl/informatieplicht);
  • EED keuringen: de EED betreft een energie-audit voor grote ondernemingen (>250 medewerkers en een jaaromzet van €50 miljoen of balanstotaal van €43 miljoen) om een energiebalans op te stellen. Tevens wordt een advies gegeven op basis van de erkende maatregelenlijst om zodoende overmatig energiegebruik te signaleren en te corrigeren (rvo.nl/eed);
  • Conditiemeting volgens NEN2767: Keuring van onderhoudsconditie van bouw en installatiedelen (MJOP).

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.